O súťaži

Súťaže kresieb sa môžu zúčastniť deti zo základných škôl v kategóriách 1.-4. a 5.-9. ročník. Výber kresieb robí základná škola a v každej kategórií posiela do súťaže sadu piatich diel. Cieľom je podporovať kreativitu detí, ich estetické cítenie a inovatívne myslenie. Doručenie kresieb do 31. októbra 2015. Kresby budú postupne uverejňované v galérií webovej stránke.

Organizátor

Slovenská inovačná a energetická agentúra

siea

Partneri

mhsr
samsung
spectra

Výhry

Hodnotiaca komisia rozhodne o troch oceneniach v každej kategórii.

1. cena tablet 2. a 3. cena sada maliarskych potrieb a kniha

Zo všetkých zúčastnených škôl sa vyžrebuje jedna škola a dostane osobitné ocenenie - televízor. Školy, ktorých kresby budú ocenené v súťaži, budú o ocenení písomne informované organizátorom.

prices

Kontakt